Bel voor een afspraak:

06 430 143 26

Tarieven en vergoedingen

Per 1 februari 2013 Prijs Duur
Eerste consult €   50,00 Anderhalf uur
Vervolg consult €   50,00 Eén uur
Gewicht controle consult €   25,00 Half uur
     

 

 

 

 

 
Consulten zijn inclusief BTW.
 In verband met de vele aanvullende eisen welke de zorgverzekeringen per Januari 2017 stellen, onder druk van de Farmaceutische industrie, heb ik besloten hier niet meer aan deel te nemen.
Dat wil zeggen, dat ik nog steeds bij mijn bedrijfsvereniging te boek sta als HBO geschoold en elk jaar mijn bijscholingen doe, maar dat mijn klanten geen recht meer hebben op vergoedingen bij een aanvullende verzekering

 
 

 

 

MBOG erkend