Gesloten

Sumasano is wegens emigratie per 1 augustus 2020 gesloten, wij nemen dus geen nieuwe cliënten meer aan!

Specialisatie

 

Bioresonantie, hoe werkt het?

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren. De celstructuren zijn opgebouwd  uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen uit subatomaire deeltjes bestaan die zich gedragen als energie. De oorzaak van dit energiefenomeen is gelegen in het feit dat de subatomaire deeltjes energie aan elkaar toevoegen of elkaar energie ontnemen (aantrekken of afstoten ). Als gevolg hiervan ontstaan trillingen.

Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

Onderzoekers in Europa zagen de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam, alsmede van virussen, bacteriën,  parasieten, schimmels en toxinen te analyseren. De elektromagnetische trillingen van schadelijke substanties kunnen door Bioresonantietherapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. Het is dus belangrijk om de energetische besturing van het lichaam, via elektromagnetische trillingen, in evenwicht en onder controle te krijgen.

Ziekte en Gezondheid

Het menselijk lichaam zendt verschillende frequenties uit.
Cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Ze vormen het totaal frequentie spectrum van de patiënt, het individuele frequentiepatroon.

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat.
Vergelijk het maar met de radio. Een radiozender zendt uit op bijvoorbeeld 700kHz. Wanneer het radiotoestel ook op deze zelfde frequentie wordt afgestemd ontvang je het gewenste programma (is communicatie)

Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaan, bacteriën en pesticiden verstoren het frequentiebeeld.
Ziekte en gezondheid uiten zich in het individuele frequentiespectrum.

Aanpak

Disharmonische frequenties vanuit ieder gestoord lichaamsonderdeel worden naar de Bicom-computer geleid en worden verwerkt tot therapiesignaal. De harmonische (gezonde) trillingen worden aan het lichaam teruggegeven; de foutieve (ongezonde) trillingen worden in spiegelbeeld teruggegeven en zij verzwakken de foutieve trilling of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam.

Via kabels wordt de informatie naar het Bicom-apparaat geleid. In het apparaat worden door een hightech filter de pathologische en fysiologische trillingen van elkaar gescheiden. De gezonde trillingen worden versterkt of verzwakt teruggegeven, de ziekmakende trillingen worden in spiegelbeeld teruggeleid. De op deze manier ontstane tegentrillingen verzwakken in het lichaam de ziekmakende informatie en kunnen bij herhaling van de therapie de ziekmakende informatie volledig doen verdwijnen.

Testen van de harmonische en/of disharmonische trillingen geschied via een biotensor of EAV-methode (Electro acupunctuur Voll). U zit in een stoel naast de BICOM-OPTIMA. Uw Bioresonantie therapeut vergelijkt uw trillingsfrequenties met de (juiste) trillingsfrequenties welke zijn opgeslagen in ampullen. Zodra bekent is welk orgaan/ weefsel belast is, wordt er gekeken welke belasting dat is.

Dit kan een bacteriële, schimmel, virus, parasiet belasting zijn of misschien door metaal, Electro smok, intolerantie voor voedingsmiddelen E-stoffen, pollen, enz enz enz

De therapie wordt via een magnetische-rugplaat elektrode en/of koperen kogelelektroden doorgegeven en is pijnloos en ontspannend. Verder worden voedingsadviezen gegeven. Supplementen aanbevolen, eventueel via ons te verkrijgen voor een scherpe prijs !! Aangesloten bij de meest gangbare groothandels in Nederland . Indien noodzakelijk worden energetische druppels, oliën, of een elektromagnetische chip meegeleverd.
 

Het gebruik van alcohol, koffie en thee wordt minimaal zes uur na behandeling afgeraden van wege de ontslakking van schadelijke stoffen uit het lichaam.
Het is wel zeer belangrijk om zeker binnen 24 uur na de behandeling 2 liter mineraalarm water te drinken om de afvalstoffen af te voeren uit ons lichaam. (inclusief wateradvies bij onze therapie)

Samengevat

Bicom Bioresonantietherapie is een universeel inzetbare, pijnloze en effectieve behandelingsmethode om schadelijke of ziekmakende informatie in het lichaam te herstellen, belastingen op te heffen.