Communicatie is een zeer ruim begrip

We weten intussen dat communicatie één van de grootste veroorzakers is van onbegrip, conflicten, gemaakte fouten(?) en alle gevolgen van dien. Eén van de aller moeilijkste begrippen, terwijl dit een onderdeel is van hetgeen ons onderscheid van alle andere dieren. (als je er al vanuit gaat dat de homo sapiëns ook een diersoort is)

De betekenis die wij aan woorden geven, de woorden die wij smeden tot zinnen, de interpretatie die er zowel van de persoon (welke de zinnen uitspreekt) als de persoon (personen) die de zinnen tot zich neemt-nemen, de toon van het uitgesprokene, het ritme, de houding, de bewegingen cq gebaren die we er bij maken, de mimiek, de reflexie die we terug krijgen en de vele andere zaken maken het zo moeilijk om goed te kunnen communiceren

En dan hebben we het alleen nog maar over het gesproken woord bij fysiek oogcontact.
Er zijn zintuiglijke kanalen zoals gezicht, gehoor, gevoel, geur en smaak, mechanische kanalen zoals een brief en elektronische kanalen zoals radio, telefoon en computer. 

Het gaat te ver om op mijn site een uitgebreide opsomming te geven over wat communiceren inhoud. Tenslotte zijn we er elke minuut van de dag mee bezig. Ja zelfs als je in één kamer zit met je partner die de krant leest en jij aan het tv kijken bent. Er wordt geen woord gesproken en toch ben je aan het communiceren.

Er zijn vele begrippen binnen de communicatie

Om er een paar te noemen; 

 • Boodschap
 • zender
 • ontvanger
 • Coderen, beeldvorming, decoderen en interpretatie
 • Het kanaal
 • Referentiekader
 • Ruis
 • Terugkoppeling of feedback
 • Inhoud 
 • Betrekking (Het expressieve aspect, Het relationele aspect, Het appellerende aspect)
 • Metacommunicatie
 • Non-verbale communicatie

Vaak is communicatie de oorzaak van het niet goed samenwerken tussen collegae of tussen afdelingen. Problemen worden niet meer met elkaar besproken, personen worden niet meer voor vol aangezien, informatie wordt in twijfel getrokken en er word een eigen mening aan gegeven. Samenwerken verword tot samen-werken.

Het leid tot inefficiëntie, verminderde productiviteit, achterbaks gedoe, achterklep enz.

Wat kan SumaSano voor u betekenen?

 • SumaSano kan u weer zicht geven op de wijze waarop u (met elkaar) communiceerd.
 • SumaSano kan u inzicht geven in het waarom van (mis) communicatie.
 • SumaSano kan u inzicht geven waarom anderen op een bepaalde manier op u reageren
 • SumaSano kan de betrokken partijen weer tot elkaar brengen en begripvol, efficiënt en harmonieus laten samenwerken.

 Hoe?

 Door op een interactieve wijze de problemen zichtbaar te maken.

 • Door niet alleen feedback te geven maar de uitwerking van de communicatie van personen zichtbaar te maken en vooral te laten voelen
 • Door tools aan te reiken om een betere communicatie te bewerkstelligen
 • Door met die nieuwe tools te werken en te voelen welk verschil hierdoor ontstaat.

 Een goede communicatie is DE sleutel tot succes