De basis voor de mentale begeleiding

Vier elementenleer

Persoonlijkheidstest: zelfanalyse via de 4 elementen

Welke gedragsstijl past bij jou?

Deze analyse van je persoonlijke voorkeursstijl geeft je inzicht in hoe je gedraagt en waarom.

Na afloop ontdek je welke elementen bij jou passen en kun je jezelf plaatsen in het aarde-water-water-lucht-diagram.

Vuurtype

Wanneer je veel planeten in het element vuur hebt staan ben je snel enthousiast en reageer je spontaan en impulsief. Je leeft vanuit jezelf, vanuit je eigen emoties, en daardoor kun je naar buiten een egoïstische en weinig gevoelige indruk wekken, zonder dat je je daar bewust van bent.

Je leeft ook vanuit je eigen ideeen, tenminste, zolang die perspectief en mogelijkheden bieden. Je kunt slecht tegen routinewerkzaamheden want die belemmeren je spontaniteit.

Een vuurtype kan ook driftig zijn, erg opvliegend, maar zonder echte kwaadaardigheid. Het zijn ook maar buien, ze komen op en verdwijnen weer. Je beleeft de wereld en de mensen om je heen vanuit emotie en intuïtie, maar omdat je je niet zo goed in anderen kunt verplaatsen kun je anderen daardoor snel en vaak ook nodeloos kwetsen.

Aardetype

Met de meeste nadruk op het element aarde ben je vooral praktisch en nuchter. Je houdt je ook het liefst bezig met aardse zaken, met tastbare en te be-'grijpen' dingen. Voor jou is het ook van levensbelang dat je je nuttig kunt maken, dat anderen je nodig hebben.

Concrete zaken, daar hou jij je mee bezig. Eerst zien, dan geloven. Realitisch en efficient, dat is een aardetype. Alle zaken die je niet met je gewone zintuigen waar kunt nemen bestaan eenvoudigweg niet.

Aarde heeft moeite met de fantasiewereld van de vuurtekens, want het bewustzijn is gericht op concreet ervaren, en dat is ook de reden waarom door een aardetype zoveel waarde wordt gehecht aan materiële zaken: mooi, duur, handig, bijzonder.. dat zijn zaken die concreet waargenomen kunnen worden en op grond daarvan kunnen anderen je beoordelen.

Luchttype

Waar aarde moeite meee heeft, namelijk het grotere geheel overzien en de dingen met elkaar verbinden, dat is nu juist de kracht van het luchttype.

Bij jou ligt de nadruk op het abstracte denken, het werken met ideeën, het theoretiseren enzovoort, en dat doe je het liefst zo objectief mogelijk. Ook deel je je gedachten graag met anderen waardoor je communicatieve eigenschappen meestal ook goed ontwikkeld zijn.

Maar doordat jouw geest zo flexibel is ben je niet altijd even betrouwbaar, want wat je vandaag vindt kan morgen alweer anders zijn.

Een luchttype loopt ook het gevaar de eigen gevoelens te rationaliseren en daardoor het contact met het èchte voelen te verliezen. Ze weten vaak ook niet goed raad met het gevoel van een watertype of de emoties van een vuurmens.

Watertype

Als watertype leef je vanuit je gevoel, en doordat je zo gevoelig bent kun je je ook snel gekwetst voelen, ongeacht of iemand dat zo bedoeld heeft of niet. Voor een watertype speelt logica -in tegenstelling tot de luchttypes- nauwelijks een rol. En ook de soms wel erg botte directheid van een vuurtype is je wezensvreemd.

Voor jou gaat het er om welke gevoelens een mens of een situatie bij je oproepen. En op grond van die gevoelens kom jij tot een oordeel.

Watertypes hebben een diepe en gevoelsmatige betrokkenheid met alles wat om hen heen gebeurt. Dat is tevens de reden waarom de stemming van een watertype soms zo snel om kan slaan. Vaak ook voelen ze situaties heel goed aan, maar omdat daar geen logica bij aan te pas is gekomen kan het een probleem zijn dit te verwoorden.

Voor de duidelijkheid: niemand is alleen maar een vuurtype, of alleen maar een aardemens. Elk mens bezit altijd alle vier de elementen, en in een horoscoop kun je aflezen welk element het sterkst is benadrukt en daardoor vanzelfsprekender wordt uitgeleefd, en aan welke elementen je wat meer aandacht zou kunnen schenken.

NLP

Neuro Linguïstisch Programeren. Door middel van NLP leer je hoe je door beter gebruik van taal, non verbale communicatie en emoties meer grip kunt krijgen op jezelf, je omgeving en krijg je zicht op wat anderen (via hun non verbale communicatie) je eigenlijk zeggen

Enneagram

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel (karakter) dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het model gaat er van uit dat er 9 persoonlijkheidstypen zijn, welke de motivatie aangeeft van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt.

Oorzaak/ gevolg denken

Geen gespit in verleden (al komt dat vaak wel aan bod maar alleen als het vanuit jou zelf komt) maar simpel kijkend naar wat is er nu gebeurd en hoe ga jij er mee om.

Oefeningen

De kracht van het slagen van jouw doelstelling ligt in overtuiging. Vandaar dat je veel oefeningen aangereikt krijgt. Oefeningen om je te laten voelen, hoe bv gedragsverandering invloed heeft op jouw psychisch en fysiek welzijn.
Met als resultaat het vinden tussen jouw geestelijke en lichamelijke balans.