Mentale trainingsbegeleiding

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mentale training prestaties verbetert. Een mental coach heeft een bijzondere plek in het leven van de sporter. Daar waar trainers vaak club- of sponsorbelangen moeten laten prevaleren, is de mental coach puur gericht op de individuele sporter of dat ene team. SumaSano begeleidt sporters in het systematisch aanleren en verbeteren van mentale vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn om op een hoog niveau te presteren.

Mentale vaardigheden

 • Omgaan met spanning
 • Imaging
 • Focussen
 • Veranderen van negatieve denkpatronen
 • Motivatie
 • Emotiemanagement
 • Sociale vaardigheden
 • Teambuilding
 • Wedstrijdvoorbereiding
 • Leiderschap
 • Communicatieve vaardigheden

Sportpsychologie troef!

Mental coaching is lang stiefmoederlijk behandeld, was geen "must", maar een  "nice to have". Vandaag zijn (top) atleten en coaches overtuigd van de noodzaak van een perfecte mentale voorbereiding. En dus zoeken ze ook op dat vlak de juiste ondersteuning. Het juiste advies van specialisten die de atleet echt leren kennen. En die dan hun expertise gepast aanwenden om het potentieel ten volle te benutten. Door de ideale omstandigheden te helpen creëren voor de perfecte wedstrijd.

Succes in sport is dus ook het resultaat van de juiste keuzes maken.

Realiseren en constateren zijn de eerste stappen naar gewenst gedrag. Gewenst gedrag in de vorm van een zelfverzekerde atleet die weet wat hij/zij doet en weet waarom hij/zij dit doet. Die weet wat hij/zij waard is waar zijn/haar mogelijk- en onmogelijkheden liggen

Coaching

We vertrekken vanuit de sterktes van de sporters om prestaties te maximaliseren. Coachen op een positief stimulerende manier dus. We brengen de mentale capaciteiten in kaart en begeleiden de ontwikkeling. Met een duidelijk plan en een aanlokkelijk resultaat. De groei van de sporter staat voorop. We leggen de meest efficiënte focus, samen met de coach en de onmiddellijke omgeving.

Assessment en ontwikkeling

Een sporter wint op basis van zijn/haar kracht en sterktes. Verlies is te wijten aan het feit dat de sterktes van de sporter niet ten volle zijn benut. Kennis van de sterktes en zwaktes van de atleet staat daarom centraal.  We stemmen de voorbereiding van topprestaties daarop af. Een verhouding waarbij de nadruk ligt op het trainen van sterktes, veeleer dan op het ontwikkelen van aandachtspunten.

 • Assessment: We identificeren de cruciale mentale kwaliteiten. We brengen de sterktes en zwaktes van de sporter in kaart, aan de hand van observaties tijdens training en wedstrijden, videoanalyse, vragenlijsten, en gesprekken.

 • Actie & opvolging: We maken een persoonlijk ontwikkelingsplan op, begeleiden de ontwikkeling en meten de progressie.

 • Resultaat: Groter zelfbewustzijn. Sterkere mentale kwaliteiten. Betere voorbereiding. Systematisch beheersen van de flow. En gegarandeerd plezier.

En dan? Stellen van nieuwe doelen, want continue verbetering is de opdracht van elke sporter.

Action Type en teambuilding

Moet men veel overeenkomsten of juist verschillen hebben om als team goed te presteren? Laat ons net de complementariteit tussen sporters en trainer benutten. Een verhoogd inzicht in de sterktes, valkuilen en groepsdynamieken van een team gebruiken we als "eye opener". We verbeteren het leiderschap, stimuleren de communicatie en versterken de team spirit.

Het Team

 • Assessment: We definiëren het gewenste teamprofiel en de cultuur. We onderwerpen het team aan een nauwkeurige analyse aan de hand van observaties, gesprekken en vragenlijsten.

 • Terugkoppeling: We geven het team feedback over hun specifieke karakteristieken. We hanteren het Action Type om inzicht te geven in de types van de leden van het team en brengen duidelijkheid rond het teamprofiel. Gebruiken we de verschillen om de teamdoelstellingen te halen, of moeten we ze net opheffen?

 • Actie & opvolging: We maken een teamactieplan op, formuleren prioriteiten en volgen op. We sturen bij waar nodig en geven vernieuwde doelen mee.

Doordenkertje.

Wie over elke stap nadenkt, staat zijn hele leven op één been.