Anamnese is praten

Bij het eerste bezoek wordt er altijd een anamnese gedaan. Een anamnese is het inwinnen van informatie. De sportmasseur moet op de hoogte zijn van alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de te geven massage.
Het verleden van de sportman/vrouw, het heden maar ook de toekomst is belangrijk. De toekomst slaat dan op het verwachtingspatroon van de patiënt.

De anamnese richt zich op:

  • Gezondheid anamnese
  • Sport anamnese
  • Blessure anamnese

Gezondheid anamnese

Gevraagd kan worden naar kinderziektes, operaties, ongevallen, klachten in het verleden. Het verloop van die klachten. Sta je onder medische controle, ben je wel eens gekeurd en wanneer. Gebruik van medicijnen enz.
Er kunnen nl indicaties zijn waardoor er niet gemasseerd mag worden.

Sport anamnese

Hier richten de vragen zich meer op het sporten. Welke sport beoefen(de) je. Hoe lang heb je aan sport gedaan. Op welk niveau beoefen(de) je jouw sport. Hoeveel wedstrijden, trainingen, duur en intensiteit van die trainingen. Kortom, hoe ziet jouw belasting er uit ten opzichte van jouw belastbaarheid. Doe je aan warming-up en cooling down. Train je onder deskundige leiding. Doe je ook aan krachttraining of andere ondersteunende activiteiten. Enz.

 Blessure anamnese

Hier gaat het natuurlijk over eventuele blessures. Welke, hoelang heb je die al, hoe is het tot stand gekomen, enz. Maar ook, ben je onder behandeling of geweest, bij wie. Hoe ziet je blessureverleden er uit, zijn er systematisch terugkerende klachten. Hou je een logboek bij.

Dit alles is voor de (sport)masseur nodig om een goed totaalbeeld te krijgen. Het te kiezen behandelplan hangt mede hier van af.