Hoe voorkom je blessures

Blessurepreventie is veel omvattend. Het is eigenlijk een totaal aan maatregelen die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.
Het heeft weer alles te maken met de twee grootheden belasting-belastbaarheid. Als deze twee grootheden op elkaar zijn afgestemd zou het theoretisch niet zo kunnen zijn dat er blessures optreden.
Door belasting wordt de belastbaarheid van het gehele bewegingsapparaat vergroot. (de functie vormt het orgaan). Bij veel sporters blijkt echter vaak dat de belasting te hoog is en dat juist door die te hoge belastingprikkels blessures optreden. Er zijn echter zeer veel factoren die te maken hebben met die belasting en belastbaarheid.

Bij veel sporters is het misschien nog niet bekend maar onderzoek wijst uit dat 70% van alle sportblessures voorkomen had kunnen worden! Vaak wordt een sporter pas behandeld als hij/zij al geblesseerd is.

Er valt onderscheid te maken tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Primaire preventie

Dit is het voorkomen van blessures in de ruimste zin van het woord. Het functieonderzoek vormt hier een belangrijke schakel. Bij dit onderzoek wordt geprobeerd de mogelijke veroorzakers van blessures te ontdekken. Deze zwakke schakels van het lichaam moeten dan genormaliseerd worden.
Goede voorlichting aan de sporter is een pré. Daar hoort ook het testen van de belastbaarheid bij.  Immers hoe kan je de belasting aanpassen op de belastbaarheid als je de belastbaarheid niet kent.

Secundaire preventie

Dit is het snel herkennen van de eerste tekenen van een opkomende blessure. (overbelasting). Hier wordt in de regel snel aan voorbij gegaan. Startpijn, snelle vermoeidheid, stijfheid, verhardingen in de spieren maar ook slecht slapen, verhoogde rustpols, weinig eetlust enz. Dit alles kan leiden tot chronische blessures en klachten.
Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat deze kleine, sluimerend aanwezige, aandoeningen niet uitmonden in chronische en moeilijk te behandelen blessures.
Herstel bevorderende maatregelen zijn hier een must. Sportmassage is daar één van. Het aanpassen van de trainingsbelasting, goede warming-up en cooling down, eventueel het laten aanbrengen door de sportmasseur van ondersteunende bandages/tapes.

Tertiaire preventie

Dit is het snel en adequaat nemen van maatregelen bij acute blessures en het geven van een goede behandeling en verzorging in alle stadia van de blessure.
De ene blessure is de andere niet daarom is het van belang dat er op een deskundige wijze naar de blessure gekeken wordt en dat de maatregelen aangepast zijn aan de aard van de blessure. Veel sporters zien het doembeeld van conditieachteruitgang om de hoek komen. Veel sporters weten niet dat je bij blessures van uiteenlopende aard, nog wel (aangepast) kan sporten. Er zijn vele mogelijkheden om de conditie op peil te houden en herstelbevorderende arbeid te verrichten.

Herstelbevorderende maatregelen

De sportmasseur kan je, om het herstel te bevorderen, allerlei oefenstof aandragen.
Zaken die je zelf kunt doen om jouw herstel te bevorderen. Oefeningen die na (en soms al tijdens) de blessure het herstel bevorderen dan wel er voor zorgdragen dat er weer synchroniteit ontstaat.
Bij blessurepreventie is het signaleren van (on)voldoende herstel erg belangrijk. Als sporter kun je snel in een visieuzecirkel terecht komen. Een goede spierfunctie is van vele processen afhankelijk. Stoornissen in één van deze processen geeft al snel een disfunctie van de spieren (40% van ons lichaam bestaat uit spiermassa) Pijn, overmatig gebruik, vermoeidheid, beïnvloeden het normale bewegingspatroon, waardoor er makkelijk stress op de weke delen ontstaat. Hierdoor ontstaan weer abnormale bewegingspatronen met alle gevolgen van dien. De sportmasseur kan je hier van dienst zijn met zijn kennis en kunde.

Bij blessurepreventie hoort een functie onderzoek

Bij blessurepreventie hoort een functie onderzoek. Het woord zegt het al.
Er wordt onderzocht of de functies van bepaalde spieren/ gewrichten naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Deze testen worden actief, passief onbelast, passief belast en op kracht uitgevoerd.
De gewrichten worden onderzocht op pijn, bewegingsuitslag (beperking), bewegingsverloop, eindgevoel en stabiliteit
De spieren op kracht, lengte en pijn.

Verloop functie onderzoek.

Actief

We gaan er van uit dat er een probleem is bij het enkelgewricht.
De sporter/ster neemt zittend plaats op de massagetafel met gestrekte benen en de voeten over de rand van de massagetafel. Gevraagd wordt om de tenen van beide voeten zo ver als mogelijk is (terwijl de knieën tegen de massagetafel worden gedrukt) richting neus te bewegen.
Zo zijn er nog tal van bewegingen die gevraagd worden maar op deze site, gaat het meer om een voorbeeld van wat u verwachten kunt bij een functie onderzoek.

Passief onbelast

Als we uitgaan van dezelfde vraag als bij "actief" dan zal de sportmasseur dezelfde beweging bij je uitvoeren. Met andere woorden, je hoeft zelf niets te doen maar de sportmasseur beweegt jouw voeten, om te onderzoeken wat de maximale beweging is. Natuurlijk ook of beide voeten dezelfde uitslag hebben.

Passief belast

Hier wordt de weerstand onderzocht. De sportmasseur fixeert jouw voet en vraagt nu weer je voet richting je neus te bewegen. Dit tegen de weerstand in die ontstaat omdat de sportmasseur je voet probeert vast te houden.

Kracht

De sportmasseur zal je vragen om van de massagetafel te komen en op je hakken te gaan staan. Je voorvoet wijst naar boven en je staat dus alleen op je hakken. Hij zou ook nog kunnen vragen een stukje op je hakken te gaan lopen.

Lengte spieren

Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde bewegingsuitslag mede afhankelijk is van de lengte van de kuitspieren. De sportmasseur zal je dan ook vragen om je handen tegen een muur te plaatsen, een been naar achteren te plaatsen, dit been te strekken terwijl je volle voet op de grond blijft staan en je bekken naar voren te duwen.

Behandelplan

Al deze bewegingen zijn nodig om één simpele beweging van de voet een juiste analyse te maken. De voet kan nog vele andere uitslagen maken. Ook hiervoor gelden de bovengenoemde activiteiten. Zo ook voor de knie, de heup, rug, schouders enz, enz. Op basis van de analyse wordt (samen met de patiïnt) een behandel plan opgesteld. Dat kan een aangepaste training zijn, andere oefenstof (bv aquajogging), het fixeren van een beweging door het aanbrengen van een tape, een ondersteunende tape (ophanging van een spier) enz