Waarom die naam?

Het woord 'trigger' uit triggerpoint komt voort uit het gegeven dat triggerpoints vaak symptomen (bijv. pijn) produceren die elders gelegen zijn dan waar het triggerpoint zich bevindt. Deze uitstralende of afgeleide sensatie, wordt 'referred pain' genoemd. Een triggerpoint in de monnikskapspier (m. trapezius) is vaak de bron van hoofdpijn. Wanneer zo'n triggerpoint vervolgens wordt geprovoceerd, door er bijvoorbeeld op te duwen, zullen de elders gelegen symptomen worden 'getriggerd'.

In dit geval ontstaat of verergerd de hoofdpijn

Dat alles door een microverkramping. Zo'n verkramping in het spierweefsel heeft o.a. als gevolg dat er een lokaal zuurstoftekort ontstaat en deze spier stijver wordt. Dit resulteert weer in de aanmaak en opslag van talloze (afval)stoffen, welke op hun beurt weer een heel scala aan klachten kunnen veroorzaken. Het komt helaas vaak voor dat de doorstroom van voedingsstoffen beperkt blijft, waardoor het triggerpoint in stand wordt gehouden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de substantie, die zorgt voor spierontspanning, niet bij de juiste cellen kan komen. Dat heeft deels te maken met een overschot aan een andere stof'; in dit geval calcium. Deze stof triggert namelijk spieraanspanning.

Een vicieuze/ zelfonderhoudende cirkel is vaak het gevolg

Bij Triggerpoint massage worden deze "knooppunten' opgeheven en verdwijnt daardoor de ontstane "refered pain" Met andere woorden, u bent van uw pijn verlost.