Intake gesprek

Wanneer men bij mij op het eerste consult komt volgt er een heel uitgebreid gesprek waarin ik altijd geïnteresseerd ben in het ontstaan van de klachten. De klachten helpen mij te zien hoe het komt dat de gezondheid is verminderd wat de oorzaken hiervan kunnen zijn.

Ik werk als therapeut met de PNI methode Psycho Neuro -Immunologie. Deze geneeswijze gaat uit van de interactie tussen psychische processen, het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Deze benadering bekijkt hoe de verschillende systemen met elkaar communiceren. Deze communicatie gaat vooral via hormonen en neurotransmitters als er een communicatie storing optreedt kan dit leiden tot een verstoring van het immuunsysteem of tot ontregeling van bepaalde organen.

Ik bekijk het totaal plaatje: iemand zijn persoonlijkheid, sociale omgeving, bewegingspatroon en voedingsstatus alsmede iemand zijn geestelijke gesteldheid zijn allemaal van invloed op de gezondheid. Vandaar dat het eerste consult ook 90 minuten in beslag neemt deze tijd is echt nodig om een goed beeld te krijgen van de mens die tegenover mij zit.

"In de ene helft van ons leven offeren wij onze gezondheid op om geld te verdienen, in de andere offeren we geld op om weer gezond te worden. En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjes aan vandoor (Voltaire)