Tarieven en vergoedingen

Per 1 Januari 2017 Prijs Duur
Eerste consult €   50,00 Anderhalf uur
Vervolg consult €   50,00 Eén uur
Gewicht controle consult €   25,00 Twintig minuten

Prijzen zijn incl BTW.

Let op:

In verband met de vele aanvullende eisen welke de zorgverzekeringen per Januari 2017 stellen, onder druk van de Farmaceutische industrie, heb ik besloten hier niet meer aan deel te nemen.
Dat wil zeggen, dat ik nog steeds bij mijn bedrijfsvereniging te boek sta als HBO geschoold en elk jaar mijn bijscholingen doe, maar dat mijn klanten geen recht meer hebben op vergoedingen bij een aanvullende verzekering